Daňová evidence (před úpravou terminologie jednoduché účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní - daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů dle vzájemné domluvy
 • Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy - peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.

Účetnictví (před úpravou terminologie podvojné účetnictví)

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
 • účetní poradenství
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané - účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.

Mzdy a personalistika

 • kompletní zpracování mezd
 • přihlášení, odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP
 • měsíční přehledy pro ZP a OSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy

Ostatní služby

 • kontrola účetnictví, daňové evidence
 • zpracování podkladů pro provedení inventarizace majetku ekonomické poradenství
 • další služby zde nevyjmenované na základě potřeb organizace

 

 

 • Vede Vám účetnictví zaměstnanec?
 • Vyzkoušejte si změnu!

 • Nechte si nezávazně vypracovat naši cenovou nabídku a můžete porovnat náklady na mzdu zaměstnance a náklady za naše služby.
 • Budete překvapeni, protože určitě ušetříte!