Vedení účetnictví, daňová evidence

 • vedení účetnictví dle platných zákonných norem
 • zpracování účetních dokladů 
 • zaúčtování vydaných a došlých faktur
 • zaúčtování pokladních dokladů                                                                              
 • zaúčtování bankovních výpisů                                                                    
 • zaúčtování mezd                                                                                                      
 • zaúčtování odpisů                                                                                                   
 • zaúčtování jiných interních dokladů                                                                       
 • zajištění zpětných vazeb na interní evidenci a kontroly stavu jednotlivých účtů   
 • sestavení rozvahy, výsledovky
 • zpracování účetnictví v členění podle požadavků klienta - dle středisek, zakázek, projektů apod.
 • zastupování a komunikace s příslušnými státními orgány a úřady, případně s jinými externími partnery v případě potřeby a požadavku klienta
 • účetní poradenství
 • zpracování roční účetní závěrky, inventarizace

 

Zaručujeme individuální přístup a profesionální jednání!